ما را دنبال کنبد :
تماس (+9821) 9109 1112
ارسال پیام info@rasa-goldenway.com
فکس 2642 8507

ترخیص کالا

همچنین ما با کادری مجرب و سابقه دار در زمینه ترخیص کالا اعم از عادی و خاص ،ورود موقت محمولات نمایشگاهی در خدمت شما تجار عزیز میباشیم.

ترخیص کالا

زمان در ترخیص اولویت ماست

سایر خدمات

خدمات دیگری که ارائه می‌کنیم