ما را دنبال کنبد :
تماس (+9821) 9109 1112
ارسال پیام info@rasa-goldenway.com
فکس 2642 8507

اخبار و مقالات

افزایش حجم بار هم به صرف شدن هزینه‌ها کمک می‌کند ولی برای کاهش هزینه‌ها در حمل و نقل، مهم‌ترین عامل انتخاب زمان درست برای ثبت و تحویل سفارش است.

برای مثال: در زمان سال نو میلادی و سال نو کشور چین، هزینه‌ها بالاتر است.