ما را دنبال کنبد :
تماس (+9821) 9109 1112
ارسال پیام info@rasa-goldenway.com
فکس 2642 8507

اخبار و مقالات

FOB یا Free on Board یکی از شرایط تحویل در صنعت حمل و نقل است که در قراردادهای خرید و فروش بین المللی استفاده می شود. این شرط بیانگر این است که فروشنده مسئولیت هزینه و خطر حمل و نقل کالا را تا زمان تحویل کالا به محل بارگیری بر عهده دارد. به عبارت دیگر، در شرط FOB، هزینه های ناشی از بارگیری، انتقال و تخلیه کالا به عهده فروشنده است و پس از تحویل کالا به محل بارگیری، مسئولیت هزینه و خطر به خریدار منتقل می شود.

از مزایای استفاده از شرط FOB برای فروشندگان، کاهش هزینه های حمل و نقل و افزایش کنترل بر روی فرایند حمل و نقل است. با تحمیل هزینه های بارگیری و انتقال بر روی خریدار، فروشنده می تواند هزینه های خود را کاهش داده و سود بیشتری را به دست آورد. همچنین، با داشتن کنترل بیشتر بر فرایند حمل و نقل، فروشنده قادر است به طور مؤثرتری زمانبندی و تنظیمات حمل و نقل را انجام دهد.

برای خریداران، استفاده از شرط FOB امکان مقایسه و انتخاب بهترین حامل برای حمل و نقل کالا را فراهم می کند. با تحمیل هزینه های بارگیری و انتقال بر روی خود، خریداران می توانند قیمت و شرایط حمل و نقل را با سایر حاملان مقایسه کرده و بهترین گزینه را انتخاب کنند. همچنین، با به دست آوردن مسئولیت هزینه و خطر پس از تحویل کالا به محل بارگیری، خریداران اطمینان دارند که کالا به طور ایمن و سالم تحویل خواهد شد.

FOB یک شرط تحویل معمول است که در صنعت حمل و نقل بین المللی بسیار رایج است و به فروشندگان و خریداران امکان می دهد تا هزینه ها و خطرات حمل و نقل را به طور منصفانه تقسیم کنند و فرایند خرید و فروش را بهبود بخشند.

فوب (FOB) چیست؟

فوب (FOB) چیست؟

FOB به معنای "Free on Board" است و یکی از شرایط تحویل در قراردادهای خرید و فروش است. این شرط تحویل در مورد مسئولیت هزینه و خطر حمل و نقل کالا تا لحظه تحویل آن به خریدار تعیین کننده است. با استفاده از شرط FOB، دو طرف قرارداد توافق می‌کنند که هزینه‌ها و خطرات مربوط به حمل و نقل کالا را چگونه تقسیم کنند.

فوب (FOB) در حمل و نقل چند نوع است؟

در حالت کلی، FOB دارای دو نوع است: FOB خریدار (FOB Buyer) و FOB فروشنده (FOB Seller).

FOB خریدار چیست؟

FOB خریدار (FOB Buyer) یکی از شرایط تحویل در قراردادهای خرید و فروش است. در این حالت، خریدار مسئولیت هزینه و خطر حمل و نقل کالا را از لحظه بارگیری آن بر روی وسیله نقلیه تحمل می‌کند. فروشنده میزان هزینه و خطرات را تا زمان بارگیری کالا پرداخت می‌کند، اما پس از آن، خریدار مسئولیت هزینه‌ها و خطرات مربوط به حمل و نقل را به عهده می‌گیرد.

به عنوان مثال، اگر شما به عنوان خریدار یک محموله را با شرط FOB خریدار دریافت کنید، این به این معناست که شما مسئولیت هزینه و خطرات بارگیری، حمل و نقل، و تخلیه کالا را از زمان بارگیری آن بر روی وسیله نقلیه تحمل می‌کنید. در مقابل، فروشنده تا زمان بارگیری کالا، هزینه و خطرات مربوط به این مراحل را پرداخت می‌کند.

استفاده از شرط FOB خریدار در قراردادهای خرید و فروش به دو طرف قرارداد کمک می‌کند تا مسئولیت‌ها و هزینه‌های مربوط به حمل و نقل را به طور منصفانه تقسیم کنند و از این طریق فرایند خرید و فروش را بهبود بخشند.

FOB فروشنده چیست؟

FOB فروشنده (FOB Seller) نیز یکی از شرایط تحویل در قراردادهای خرید و فروش است. در این حالت، فروشنده مسئولیت هزینه و خطر حمل و نقل کالا را تا زمان بارگیری آن بر روی وسیله نقلیه تحمل می‌کند. خریدار پس از بارگیری کالا، مسئولیت هزینه‌ها و خطرات مربوط به حمل و نقل را بر عهده می‌گیرد.

به عبارت دیگر، در صورت استفاده از شرط FOB فروشنده در قرارداد، فروشنده تا زمانی که کالا را بر روی وسیله نقلیه بارگیری می‌کند، مسئولیت هزینه و خطرات مربوط به حمل و نقل را بر عهده دارد. اما پس از آن، خریدار مسئولیت هزینه‌ها و خطرات مربوط به حمل و نقل را به عهده می‌گیرد.

استفاده از شرط FOB فروشنده در قراردادهای خرید و فروش به دو طرف قرارداد کمک می‌کند تا مسئولیت‌ها و هزینه‌های مربوط به حمل و نقل را به طور منصفانه تقسیم کنند و از این طریق فرایند خرید و فروش را بهبود بخشند.

به عنوان مثال، اگر شما به عنوان خریدار یک محموله را با شرط FOB خریدار دریافت کنید، این به این معناست که شما مسئولیت هزینه و خطرات بارگیری، حمل و نقل، و تخلیه کالا را از زمان بارگیری آن بر روی وسیله نقلیه تحمل می‌کنید. در مقابل، فروشنده تا زمان بارگیری کالا، هزینه و خطرات مربوط به این مراحل را پرداخت می‌کند.

FOB یکی از شرایط تحویل رایج است که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی، و حمل و نقل زمینی. این شرط تحویل به دو طرف قرارداد کمک می‌کند تا مسئولیت‌ها و هزینه‌های مربوط به حمل و نقل را به طور منصفانه تقسیم کنند و از این طریق فرایند خرید و فروش را بهبود بخشند.

برای مطالعه بیشتر:

فوب (FOB) در حمل و نقل دریایی چیست؟

فوب (FOB) در حمل و نقل دریایی چیست؟

FOB در حمل و نقل دریایی به معنای "Free on Board" است. این عبارت نشان می‌دهد که فروشنده مسئولیت هزینه و خطر حمل و نقل کالا را تا زمان بارگیری آن بر روی کشتی تحمل می‌کند. با دستیابی به شرایط FOB در حمل و نقل دریایی، هزینه‌های بارگیری و انتقال کالا از طریق زیرساخت‌های بندری و بارگیری آن بر روی کشتی به عهده فروشنده است.

به عنوان مثال، اگر شما به عنوان خریدار یک کالایی را با شرط FOB دریافت کنید، این به این معناست که شما مسئولیت هزینه‌ها و خطراتی مانند بارگیری، تخلیه و انتقال کالا به مقصد نهایی را بعد از بارگیری آن بر روی کشتی بر عهده دارید.

استفاده از شرط FOB در حمل و نقل دریایی برای فروشندگان و خریداران بسیار مفید است. فروشندگان می‌توانند با تحمیل هزینه‌های بارگیری و انتقال بر روی خریدار، هزینه‌های خود را کاهش داده و کنترل بیشتری بر روی فرایند حمل و نقل داشته باشند. از سوی دیگر، خریداران با به دست آوردن مسئولیت هزینه و خطر پس از بارگیری کالا، اطمینان دارند که کالا به طور ایمن و سالم به مقصد نهایی خواهد رسید و می‌توانند بهترین گزینه حامل را انتخاب کنند.

تفاوت FOB و CIF چیست؟

در روش CIF (Cost, Insurance, Freight)، تولیدکننده یا فروشنده مسئولیت تمامی وظایف را بر عهده دارد و موظف به پرداخت هزینه‌های بیمه بار و حمل و نقل است. اما در روش FOB (Free on Board)، فروشنده تنها مسئولیت بار را تا نزدیک‌ترین بندر راه‌اندازی خواهد کرد و سپس تمامی هزینه‌ها به خریدار منتقل می‌شود.

در روش CIF (Cost, Insurance, Freight)، هزینه‌های حمل و نقل دریایی به طور قابل توجهی کمتر است. اما در روش FOB (Free on Board)، نیاز به کنترل تمامی هزینه‌ها از درب کارخانه تولیدکننده کالا تا انبارهای خود وجود دارد. از طرفی، در روش CIF به دلیل وجود هزینه‌های پنهان، گاهی هزینه‌های کلی بیشتر خواهد بود.

فوب خلیج فارس چیست؟

قیمت FOB (Free on Board) یک اصطلاح در حوزه بازرگانی است که به معنای قیمت کالا تا لحظه تحویل روی کشتی است. قیمت FOB به عنوان پایین‌ترین قیمت ممکن برای یک کالا شناخته می‌شود و این مفهوم در اکثر خلیج‌های بین المللی جهان، از جمله خلیج فارس، استفاده می‌شود.

فرض کنید یک کالا در کشور قطر تولید شده و تولیدکننده آن برای تولید آن 15 دلار هزینه کرده است و قیمت فروش آن را 35 دلار تعیین می‌کند. سپس این کالا روی کشتی بارگیری می‌شود و به خلیج فارس منتقل می‌شود، که همچنین هزینه 5 دلار را نیز به همراه دارد. با توجه به هزینه‌هایی که تا اینجا برای تولیدکننده کالا پیش آمده است، خریدار در خلیج فارس می‌تواند این کالا را با قیمت 40 دلار خریداری کند.

سپس خریدار کالا، برای انتقال آن به تهران 10 دلار هزینه می‌کند و در تهران آن را با قیمت 50 دلار به یک بنده‌دار فروخته است. بنده‌دار نیز بابت انبار کردن کالا 10 دلار و بابت سود روی آن 5 دلار دریافت کرده و کالا را با قیمت 65 دلار به یک خرده‌فروشان فروخته است. سپس خرده‌فروش کالا با سود 15 دلار و با قیمت 80 دلار آن را در بازار به فروش می‌رساند.

مقصد فوب (FOB) چیست؟

مقصد FOB (Free on Board) در حوزه بازرگانی به معنای نقطه‌ای است که مسئولیت و مالکیت کالا از تولیدکننده به خریدار منتقل می‌شود. در واقع، مقصد FOB نقطه‌ای است که کالا بر روی وسیله حمل و نقل، معمولاً کشتی یا هواپیما، بارگیری می‌شود و مسئولیت کالا به عهده خریدار می‌شود.

مزیت اصلی مقصد FOB برای خریدار این است که او مسئولیت کالا را از لحظه بارگیری تا مقصد نهایی بر عهده دارد. این به او امکان می‌دهد تا سروکار و هزینه‌های مربوط به حمل و نقل، بیمه و گمرک را مدیریت کند و تصمیم‌های مرتبط با این موارد را به طور مستقل اتخاذ کند.

بنابراین، مقصد FOB نقطه‌ای است که خریدار مسئولیت حمل و نقل، بیمه، گمرک و سایر هزینه‌های مربوط به انتقال کالا را بر عهده دارد و تا این نقطه تمامی هزینه‌های مرتبط با کالا تا به آنجا به عهده تولیدکننده است.

برای مطالعه بیشتر: